(ข่าวประกาศ) แจ้งปิดสะพานติณฯ เกาะยอ-สิงหนคร

แจ้งข่าวประกาศ เนื่องด้วย สะพานติณสูลานนท์ (สะพานป…

อ่านต่อ

วัดพระนอน-แหลมพ้อ-เกาะยอ-สงขลา

วัดพระนอนแหลมพ้อ ถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2330 หรือประมาณในสมัยรัชกาลที่ 3 สถาปัตยกรรมที่นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดคือพระอุโบสถที่สร้างในสมัยนั้น รวมทั้งโบสถ์ หอระฆัง และเจดีย์ ของวัดพระนอนแหลมพ้อ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา สงขลา

สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทรา…

อ่านต่อ