(9/3/58) แจ้งข่าว-ด่านนอก-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(9 มี.ค 58) ข่าวฝากประกาศ ถึง ผู้ใช้รถใช้ถนนสายกาญ…

อ่านต่อ

วัดหัวถนน-พระบรมสารีริกธาตุ-ไหว้พระใหญ่-สะเดา-สงขลา

“วัดหัวถนน” เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ด้วยเพราะวัดแห่งนี้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถ นั่งรถผ่านก็จะมีการแวะไหว้พระ ทำบุญที่วัดแห่งนี้อยู่บ่อยๆ นอกเหนือจากความสวยงามของพระประธานสี่ขาวองค์ใหญ่แล้ว ภายใต้สถานที่ประดิษฐานองค์พระองค์ใหญ่ยังมีความน่าสนใจไม่น้อย

อ่านต่อ