ดอกทิวลิปบาน ที่หาดใหญ่ มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว

“ดอกทิวลิปบาน ที่หาดใหญ่” มหัศจรรย์ไม้…

อ่านต่อ

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม-บนเขา-หาดใหญ่

องค์เจ้าแม่กวนอิมทำจากหยกสีขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่เคารพของทั้งคนไทยและชาว ต่างชาติ บนศาลเจ้าแม่กวนอิมสามารถมองทิวทัศน์ของ ตัวเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม

อ่านต่อ