ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

2012-09-22_232518

พระโพธิสัตว์กวนอิม

 

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม?ในวันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558?ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม เขาคอหงส์ เทศบาลนครหาดใหญ่

หมายเหตุ !! มีบริการรถรับ-ส่ง ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ในเวลา 08.30 น.

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. – แขกผู้มีเกียรติ ศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาพร้อมกัน ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม เขาคอหงส์ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

เวลา 09.20 น. – นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.30 น. – มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) ประกอบศาสนพิธี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

เวลา 11.30 น. – แขกผู้มีเกียรติ ศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมรับประทาน
อาหารเจ

เวลา 12.00 น. – เสร็จพิธี

 

About admin